Google+

czwartek, 10 września 2015

Zwykły XVI Zjazd Hufca ZHP Gdynia

W dniach 4-5 września 2015 roku odbył się XVI Zwykły Zjazd Hufca.
Rozpoczęliśmy w piątek wyborem protokolantów, przewodniczących zjazdu i członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Przegłosowaliśmy także ilość osób w Komisji Rewizyjnej oraz postanowiliśmy powołać Sąd Harcerski Hufca. Po zakończonym dniu obrad czekała na nas atrakcja zjazdowa - gra Ekobiznes, w której wcielaliśmy się w inwestorów budujących oczyszczalnie ścieków, filtry powietrza i inne proekologiczne urządzenia. Po grze swoją pracę rozpoczęła Komisja Uchwał i Wniosków. Drugi dzień obrad rozpoczął się gawędą komendanta, a także ogromem podziękowań dla ustępujących władz. Następnie zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom komendy kończącej kadencję. Później wybraliśmy nowe władze hufca:

Komendę, w składzie:
phm. Anna Bielawska - Komendantka Hufca
phm. Aleksandra Knitter - Skarbniczka Hufca
phm. Agnieszka Szlosowska
pwd. Angelika Menczykowska
pwd. Paweł Glonek

Komisję Rewizyjną w składzie:
pwd. Andrzej Kaczerski - Przewodniczący
pwd. Daniela Tratwal
pwd. Aldona Kołodziejska

Sąd Harcerski w składzie:
hm. Maciej Szafrański - Przewodniczący
hm. Wiesław Laskowski
hm. Aleksandra Rynkiewicz
hm. Artur Bradtke
hm. Maria Górna.

Zjazd podjął również uchwałę, której hasłem przewodnim jest działanie razem i podnoszenie jakości. Przeprowadziliśmy również dyskusję na temat zmian w Statucie ZHP na podstawie ankiety przesłanej przez Zespół Statutowy, z której wnioski zostały już do zespołu przesłane.

piątek, 14 sierpnia 2015

Zwyczajny Zjazd Hufca ZHP Gdynia

Gdynia, dnia 13 sierpnia 2015 r.
Związek Harcerstwa Polskiego                        
Komendant Hufca Gdynia
im. Bohaterów Gdyni

ROZKAZ SPECJALNY L. 3/2015


1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie § 48 punkt 4 Statutu ZHP, w oparciu o Uchwałę Nr 20/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2015 r. oraz na podstawie Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP, Uchwała nr 25 z dnia 27 maja 2015 r. Komenda Hufca zwołała Zwykły XVI Zjazd Hufca ZHP Gdynia na dni 4 – 5 września 2015 roku, rozpoczęcie o godzinie 19.00, do Stanicy Hufca w Gdyni, przy ul. Bolesława Prusa 9 - 11. Przedmiotem obrad Zjazdu, zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu, będą między innymi:
• przyjęcie programu rozwoju hufca,
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,
• podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,
• wybór komendanta hufca i na jego wniosek określenie liczebności i wybór pozostałych członków komendy hufca,
• określenie liczebności i wybór komisji rewizyjnej hufca,
• decyzja o wyborze sądu harcerskiego hufca.

1.1.2. Podaję do wiadomości listę kadry z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Gdynia, posiadającej czynne prawo wyborcze. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP, wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym należy zgłosić niezwłocznie do Komendanta Hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem rozpoczęcia zjazdu.

Kadra uprawniona do udziału z głosem decydującym w Zjeździe Zwyczajnym Hufca:

pion. Weronika BACZEK drużynowa 51 WGDH "Rozbitkowie"
pwd. Domink BETKA drużynowy 53 GDSH "Stefany"
phm. Anna BIELAWSKA (z d. Sędziak) drużynowa 8 GGZ "Źródlane Elfy", członkini Komendy Hufca
ho Magdalena BIERNAT Zastępca Komendantki Szczepu
hm. Ewa BLASZKE członkini Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Komendantka Szczepu
Justyna CIEŚLAK Bibliotekarz Hufca
phm. Piotr CYWIŃSKI członek HAK
pwd. Krystian DOMAŃSKI szef Hufcowego Zespołu Promocji Żeglarstwa i Specjalności
sam. Natalia GŁOWACKA członkini Zespołu Zagranicznego Hufca
pwd. Aleksandra GOLECKA drużynowa 27 GDH "Pajęczaki"
hm. Maria GÓRNA członkini Zespołu Finansowego
phm. Dariusz GRABOWSKI drużynowy 15 WGDW "Pogromcy Mórz", członek KH
hm. Edmund GRUCHAŁA drużynowy 30 WDH-y
Patryk GUTOWSKI członek Zespołu Promocji Hufca
phm. Marta IGIELSKA Skarbnik Hufca
phm. Andrzej IGIELSKI członek Zespołu Finansowego
phm. Krzysztof IGIELSKI członek Zespołu Finansowego
pwd. Małgorzata JARMUŁOWICZ Komandor HJK "Wodnik", członkini Hufc. Komisji Rewizyjnej
pwd. Marika JASTRZĘBOWSKA (z d. Trojanowska) drużynowa 151 WGDWędrowniczej "Błękitne Jastrzębie"
hm. Kamil JASTRZĘBOWSKI członek Zespołu Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP
pwd. Patrycja KLEMENSKA szefowa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Gdańskiej ZHP
phm. Aleksandra KNITTER drużynowa 88 GDH "Álfar"
pwd. Aldona KOŁODZIEJSKA Instruktor Programowy
hm. Marlena KRUSZCZYŃSKA–POROŻYŃSKA przewodnicząca HKSeniorów im. hm. B. Porożyńskiego
phm. Justyna KUCHAREK członkini Zespołu Stanicy Hufca
hm. Katarzyna LASKOWSKA członkini Zespołu Finansowego
hm. Wiesław LASKOWSKI Z-ca Komendanta Hufca, członek Komisji Stopni Instruktorskich
sam. Zuzanna LEWANDOWSKA p.o. drużynowa 5 TGDH „Twierdza”
pwd. Adrian ŁUKASZEWSKI członek inspektoratu ratowniczego Chorągwi Gdańskiej ZHP
pwd. Katarzyna MALINOWSKA członkini zespół ds. bazy w Nasicznem Chorągwi Gdańskiej ZHP
phm. Marta MALINOWSKA przewodnicząca KI „BARIBAL”, członkini HAK
phm. Tomasz MALINOWSKI drużynowy 8 GDH "Brzask", członek Komendy Hufca
pwd. Lucyna MARMUROWICZ drużynowa 7 GGZ "Misie Szczęślaczki"
ks. pwd. Jan MINKIEWICZ Kapelan Hufca
pwd. Marta MŁODAWSKA drużynowa 31 GGZ "Lwie Serca"
pwd. Janusz MORAWSKI Przewodniczący ŻKI "Szuwarek"
pwd. Igor PACEK drużynowy PWGDSH
hm. Artur PAŁUCKI Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Wyraj”
cwik Grzegorz PARDYKA Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Zagranicznych
sam. Agata PAWLACZYK drużynowa 13 GDH "Drapieżne Ptaki"
phm. Beata PAŹDZIERSKA członkini KSI, Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Magdalena PRZYGODZKA Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Muzealnych
hm. Lidia REWOLIŃSKA Wiceprzewodnicząca HKSeniorów im. hm. B. Porożyńskiego
phm. Elzbieta ROHDE członkini Chorągwianej Komisji Rewizyjnej
hm. Bogdan RUSINEK członek Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Aleksandra RYNKIEWICZ Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
pwd. Katarzyna SMOCZYK Szefowa Kawiarenki Instruktorskiej
phm. Marta STEFANIAK Zastępca Komendantki Szczepu
hm. Karina STENCEL członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Piotr STRYJECKI członek Zespołu Organizacyjnego Muzeum Harcerstwa Pomorskiego
Daniel SURÓWKA p.o. drużynowy 23 GDSH "Wrota"
hm. Maciej SZAFRAŃSKI Komendant Hufca
phm. Agnieszka SZLOSOWSKA Członkini Komendy Hufca
trop. Marta SZLOSOWSKA drużynowa PGDW przy Stanicy Hufca
phm. Andrzej TESMER członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
phm. Małgorzata TOMKOWIAK Kronikarz Hufca, Gospodarz Stanicy
pwd. Daniela TRATWAL drużynowa 73 GDH "Du Gata Wrangr”, czł. Zesp. Zagranicznego
pwd. Michał WACH Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej
phm. Małgorzata WARDYŃSKA (z d. Wardzyńska) Zastępca Komendantki Szczepu
phm. Tomasz WAŚKO członek Komendy Hufca
phm. Aleksandra WAŚKO (z d. Woźniak) członkini Zespołu Finansowego Hufca
phm. Anna WICEK pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Seniorów i Starszyzny
odkr. Grzegorz WOŁOWIEC p.o. drużynowy 17 GDH „Odważne Łosie”
phm. Beata WÓJCIK Szefowa Biura Hufca
phm. Paweł ZABŁOCKI członek Zespołu Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP
hm. Justyna ZIELIŃSKA członkini Komendy Hufca.

Zgodnie ze Statutem ZHP z głosem decydującym w zjeździe hufca biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską. Przypominam o konieczności sprawdzenia opłacenia podstawowej składki członkowskiej ZHP i uregulowania w przypadku zaległości. Nie opłacona podstawowa członkowska uniemożliwia udział w zjeździe hufca.
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Szafrański

czwartek, 30 lipca 2015

Zmiana godzin pracy Biura Hufca

W związku z urlopem Szefowej Biura Hufca druhny Beaty Wójcik w dniach 30 lipca - 14 sierpnia 2015 r. Biuro Hufca będzie czynne w zmienionych godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 9.00 - 14.00, we wtorki w godz. 11.00 - 17.00. W tych dniach w Biurze będzie obecna druhna Maria Górna.

piątek, 17 lipca 2015

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2015

Wraz z nadejściem lata i wakacji rozpoczął się okres wyjazdów letnich zuchów i harcerzy. Nasze gromady i drużyny w okresie od 29 czerwca do 16 sierpnia 2015 wyjeżdżają na swoje obozy i kolonie do: Świętouścia, Siemian, Ocypla, Podlesic i Marianówki. W HBO Czernica gościć będziemy obozy z Dzierżoniowa, Żychlina, Białegostoku, Łodzi, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Gdańska. W Stanicy Hufca gościć będziemy obóz z Hufca ZHP Świecie-Powiat oraz skautów z Belgii i Austrii. Wszystkim obozującym życzymy pięknej pogody, wielu niezapomnianych przygód, bezpiecznego wyjazdu i powrotu, zdobycia kolejnych stopni i sprawności, i wypoczynku który odnowi Wasze siły do działania w nowym roku harcerskim.

wtorek, 23 czerwca 2015

Podziękowania za służbę i pomoc w Stanicy Hufca!Gorąco i serdecznie dziękuję całej grupie zebranej alarmowo, która z dużym zaangażowaniem pracowała w niedzielę 21 czerwca 2015 r. w naszej Stanicy Hufca, aby przygotować ją do przyjazdu grupy wycieczkowej. Dziękuję, że pomimo dnia świątecznego i innych planów pojawiliście się w hufcu i wspólnie wysprzątaliśmy nasz harcerski dom.
W Stanicy pomagali i sprzątali:
phm. Małgorzata Tomkowiak
phm. Beata Wójcik
phm. Marta Stefaniak
phm. Anna Wicek
Andrzej Grygoruk
Grzegorz Pardyka
Justyna Pardyka
Dorian Pardyka
Iga Pardyka.
Gotowość do pomocy zadeklarowali: Anna Sędziak, Łukasz Bielawski i Marcin Stencel.
Dziękuję, że mogliśmy liczyć na Waszą służbę i pomoc!

hm. Maciej Szafrański HO
Komendant Hufca ZHP Gdynia

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Podziękowania za służbę w HBO Czernica!Gorąco i serdecznie dziękuję całej grupie kwatermistrzowskiej, która z wielkim zaangażowaniem pracowała w dniach 19 – 21 czerwca 2015 r. w naszej bazie obozowej w Czernicy, aby przygotować ją do sezonu obozowego. Dziękuję za Waszą wielogodzinną ciężką pracę, której efekty będą służyć zuchom i harcerzom obozującym w tym roku w HBO Czernica. Grupę kwatermistrzowską stanowili:
phm. Marta Igielska
phm. Andrzej Igielski
phm. Krzysztof Igielski
Agnieszka Igielska
phm. Agnieszka Szlosowska
pwd. Aldona Kołodziejska
pwd. Katarzyna Smoczyk
Marcin Wójcik                       8 GDH „Brzask”
Dominik Betka                       53 GDSH „Stefany”
Michał Soja                            53 GDSH „Stefany”
Mateusz Bubnicki                   53 GDSH „Stefany”
Jakub Wiech                           53 GDSH „Stefany”
33 WWDH „Korsarze”.
Dziękuję, że mogliśmy liczyć na Waszą służbę!
hm. Maciej Szafrański
Komendant Hufca ZHP Gdynia

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Zwołanie Zwyczajnego XVI Zjazdu Hufca

Komenda Hufca zwołuje Zwykły XVI Zjazd Hufca ZHP Gdynia na dni 4-5 września 2015 roku.


poniedziałek, 25 maja 2015

Nocne żeglowanie

W tym roku, za sprawą absolwentów Kursu Drużynowych "Dum Docemus Discimus", powstało coś fenomenalnego - "Nocne Żeglowanie" na wodzie! W tegorocznej edycji biwaku wzięli udział harcerze, harcerze starsi i wędrownicy z 5 TGDH, 13 GDH, 15 WGDW, 88 GDH, 51 WGDH, 53 GDSH, PWGDSH, PGDW oraz ze Szczepu Drużyn Wodnych "Okeanida" :)
Uczestnicy przeżyli wspaniałe przygody podczas wędrówek, gier terenowych, kominków, a przede wszystkim podczas chwil przeznaczonych na bliskie spotkanie z żywiołem wody. Kapitanem s/y "Passat" był rodzic trzech gdyńskich wodniaczek - Artur Mączka, zaś jego prawą ręką Paweł Szymański.
Na zakończenie apelu odbył się także oficjalny chrzest "Nocnego Żeglowania", dokonany przy udziale "Terefere", czyli Piccolo (nie)oryginal, a zwieńczeniem całości były wielkie improwizacje uczestników odgrywane na lizakach-gwizdkach. To było wyzwanie, które sprawiło wiele radości zarówno uczestnikom, jak i organizatorom. Czekamy na kolejne przygody za rok!
A-hoj!

 Zdjęcia z pływania można obejrzeć tutaj.